Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda mükelleflerin yararlanabileceği vergi indirim tutarının tespiti

Ekran Resmi 2017-03-18 09.00.48

Ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

Örnek: Vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (İ), 2017 takvim yılında; 280.000.- TL ticari kazanç, 70.000.- TL de alacak faizi elde etmiştir. Bayan (İ) bu dönemde 42.000.- TL geçici vergi ödemiştir.

Buna göre, Bayan (İ) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

A. Ticari Kazanç 280.000- TL
B. Menkul Sermaye İradı 70.000- TL
C. Gelir Vergisi Matrahı (A+B) 350.000- TL
Ç. Hesaplanan Gelir Vergisi 114.150- TL
D. Ticari Kazanç / Gelir Vergisi Matrahı (A/C)         0,80
E. Hesaplanan Gelir Vergisinin Ticari Kazanca İsabet Eden Kısmı (Ç x D) 91.320- TL
F. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı (E x % 5) 4.566- TL
G. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenen Geçici Vergi      42.000.-TL

42.000- TL
Ğ. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (Ç – G) 72.150- TL
H. Vergi İndirimi Tutarı 4.566- TL
I. Ödenecek Gelir Vergisi (Ğ – H) 67.584.-TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir