Kooperatiflerde Yönetim Kurulu-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz