KOOPERATİF YÖNETİCİLERE KARŞI SORUMLULUK DAVASI ESKİ YÖNETİCİNİN KOOPERATİFİ MADDİ ZARARA UĞRATMASI

KOOPERATİF YÖNETİCİLERE KARŞI SORUMLULUK DAVASI
ESKİ YÖNETİCİNİN KOOPERATİFİ MADDİ ZARARA UĞRATMASI

Dava, kooperatif eski yöneticilerinin kooperatifi zarara uğrattığı iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.Yöneticilere karşı sorumluluk davasının görülebilmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası`nın 98. maddesi yollamasıyla TTK`nın 341. maddesi gereğince, genel kurulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması davanın hemen reddini gerektirmemelidir. Bu halde, mahkemece, davacı tarafa HUMK. 39,40 maddeleri uyarınca süre verilerek açılan davaya muvafakat verilmesi yönünde genel kurulda bir karar alınması ve denetçilerin davayı açan vekile verilmiş bir vekaletnameibrazına olanak sağlanması, bu usuli eksiklik giderildikten sonra davaya bakılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir