İşletme Projesine itiraz edildiği takdirde ne yapılmalıdır ?-EVREN ÖZMEN

Y5HDEsas : 1986/2071Karar : 1986/3064Tarih : 10.03.1986 İŞLETME PROJESİ (İtiraz)
İTİRAZ (İşletme projesi)

İşletme projesine itiraz, kat malikleri kurulunca rededilirse işletme projesikesinleşir. Bu avansı ödemek zorunluluğu vardır.

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca yıllık işletme projesinin iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup, iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ KARARI:Kat irtifaklı bir apartmanda bağımsız bölüm maliki olan davacılar davalı yönetimi tarafından kendilerine tebliğ edilen yıllıkişletme projesinde genel giderlerin çok yüksek tutulmuş olduğundan söz edilerek iptalini dava etmişlerdir. Davacıların bu projeye itiraz etmeleri üzerine toplanan kat malikleri kurulunun itirazlarının reddine karar verdiği ve böylece kesinleşen bu projede kat maliklerinden istenen aylık ücretlerin avans niteliğinde olup, yıl sonunda kesin hesaba dönüşeceği eksik veya fazlalığın o zaman ortaya çıkacağı, bu nedenle işletme projesinin iptalini gerektiren herhangi bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olduğundan mahkemece davanın reddedilmesinde bir tutarsızlık görülmemiştir.

SONUÇ:

Davacıların temyiz itirazları yerinde olmadığından Usul ve Yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir