Kooperatiflerde Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN-KİMLER KOOPERATİFLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR ?

  1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

     

Kooperatif genel kurulu;
Yönetim kurulu (Şekil 4.1),
Denetim kurulu,
Kooperatifin bağlı bulunduğu üst birlik, Tasfiye memurları,

İlgili bakanlık,
Ortakların 4’ten az olmamak kaydıyla 1/10’unun isteği ile toplanabilir.

Genel kurulu toplantıya çağırmak isteyen ortakların, toplantı gündemini oluşturmaları

ve bu
genel kurul toplanmasına ilişkin talebe on gün içinde cevap vermek zorundadır. Bu on günün başlangıcını belirlemek için bu yazının yönetim kuruluna imza karşılığı verilmesinde fayda vardır. Yönetim kuruluna tebligat taahhütlü mektupla olabileceği gibi noter kanalıyla da yapılabilir.

Yönetim kurulu on gün içinde genel kurulun toplantıya çağrılması isteğini yerine getirmez ise, anasözleşmede belirtilmişse, genel kurulun toplanması isteğiyle, denetim kuruluna ve üst birliğe başvurulur. Bu başvurulardan da bir cevap alınamaz ise genel kurulun toplantıya çağrılması için ilgili Bakanlığa (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) başvurulur. İlgili Bakanlıkta makul bir süre içinde toplantıya çağırmaz veya ret cevabı verir ise, son olarak istek sahipleri kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine, bu mahkeme yoksa ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, genel kurulun bizzat toplantıya çağrılması için izin ve yetki alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir