Kooperatiflerde Genel kurulun toplantıya çağrılması için alının yönetim kurulu kararı ve gündem örneği

KARAR DEFTERİ Karar Tarihi : 15.01.2013 Toplantıda Hazır

Karar No : 21 Bulunan Ortaklar :

Yönetim kurulumuz 15/1/013 tarihinde toplanarak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 16.03.2013 tarihinde saat 13.30′ da kooperatifimiz merkezinde yapılmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının aynı gündem maddelerini görüşülmek üzere 25/3/013 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına, toplantının yerel gazetelere verilecek ilan ile duyurulmasına karar verildi.

Başkan 2. Başkan Üye

İmza İmza İmza

GÜNDEM:

  1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve başkanlık divanının seçimi.
  2. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.
  3. Bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi
  4. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası
  5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
  6. Yeni denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
  7. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
  8. Gerekli görülen diğer hususlar
  9. Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir