Kooperatiflerde Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 1. Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri

  Genel kurulun yetkileri şunlardır:

  •   Genel kurul toplantısına başkanlık edecek divanı seçmek,
  •   Ana sözleşmede değişiklik yapmak,
  •   Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,
  •   Yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek (aklamak),
  •   Yönetim ve denetim kurulları ile tasfiye kurulu üyelerinin görevine son vermek,
  •   Bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek,
  •   Kooperatife gayrimenkul alımında ve satımında izlenecek usul ile alınacak

   gayrimenkulün özelliği, yerini, fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını

   belirlemek,

  •   Üretim ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
  •   Yapı kooperatiflerinde, kooperatif üye sayısı ile yapılacak konut veya iş yeri sayısını

   belirlemek,

  •   Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programını ve bütçe önerisini onaylamak,
  •   Yönetim ve denetim kuruluna verilecek ücreti belirlemek,
  •   Kooperatifin ihtiyaç duyduğu personel kadrolarını ve ücretlerini onaylamak,
  •   Kooperatifin başka bir kooperatifle birleşmesine karar vermek,
  •   Kooperatifin dağılmasına karar vermek,
  •   Kooperatifin üst birliğe katılmasına karar vermek,
  •   Ortaklıktan çıkarılan üyelerin itirazlarını inceleyip onaylamak veya itirazı kabul

   etmek,

  •   Ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirmek,
  •   Kooperatifin sermayesini artırmak,
  •   Ortakların taksit tutarlarını ve ödeme esaslarını belirlemek,
  •   Yönetim kurulu kararlarından, kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul

   kararlarına aykırı olduğu iddia edilenleri incelemek, gerektiğinde iptal etmek.

  • Genel Kurul, Kooperatifler Kanunu’nun 42’inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sıralayacağımız yetkilerini başka bir kurula devredemez ve terk edemez:

   •   Ana sözleşmeyi değiştirme,
   •   Yönetim, denetim ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçme,
   •   İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında

    karar almak,

   •   Yönetim ve denetim kurullarını ibra etme (aklama, temize çıkarma),
   •   Yasa veya ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar verme,
   •   Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün

    niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

   •   Üretim ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
   •   İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek,
   •   Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri

    sayısını tespit etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir