Kooperatiflerde Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan örneği- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

S.S……………KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2012 yılı olağan genel kurulu toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16.03. 2012 tarihinde saat 13.30’da kooperatif merkez adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun (ortakların 1⁄4 ünün) sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 25.03. 2013 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

yılına ait bilanço ve gelir gider cetveli ile yönetim ve denetim kurulu çalışma raporları, toplantı tarihinin 15 gün öncesinden itibaren kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmaları, katılmayacak olanların yazılı izin vermek suretiyle temsilci tayin etmeleri rica olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve başkanlık divanının seçimi.
2. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.
3. Bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi 4. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası
5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
6. Yeni denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
7. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Gerekli görülen diğer hususlar
9. Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir