Kooperatiflerde Genel kurul kararlarına karşı açılacak dava dilekçesi örneği- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

TİCARET VEYA ASLİYE HUKUK) MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANKARA

DAVACI :

Adres AVUKATI : Av. ………….

MUHATAP : S.S …………….

DAVANIN KONUSU: 19/04/2013 ‘de yapılan genel kurulda alınan kararların iptali isteği.
OLAY VE DELİLLER: 19/04/2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aylık aidat tutan maaşımın büyük bir kısmını oluşturmakta olup, çoğu dar gelirli üyelerden oluşan kooperatifimizde yeni belirlenen 750 TL aidat fazla olup, bu durum ekte sunduğum belgelerde de mevcuttur.

HUKUKİ DAYANAK: Kooperatifler Kanunu’nun 53. Maddesi
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle, SS …………… Kooperatifi’nin 19/04/2013 günü yapılan genel kurulunda alınan aylık aidat kararının iptalini arz ederim (10/05/2013).

EKLER:

Ek 1-Maaş Bordrosu
Ek 2- Genel kurul karan tutanağı

Şekil 3.2: Genel kurul kararlarına karşı açılacak dava dilekçesi örneği

Genel kurul kararları aleyhine açılacak davalar; kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. Davanın genel kurul toplantısının bittiği günü takip eden günden itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Kooperatif yönetim kurulu, genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davalarını usulen ilan eder. Bu ilanda, davanın kim tarafından açıldığı, duruşma günü, dosya numarası, davanın açıldığı mahkeme gibi konular belirtilir (Şekil 3.3).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir