Kooperatiflerde Genel kurul kararları aleyhine açılan iptal davalarının ilanı- Mali Müşavir Evren Özmen

İLAN
SS …………………………………………………………………… KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULUNDAN

Kooperatifimizin 19.04. 2013 günü yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar aleyhine, 1163 sayılı Kanun’un 53. maddesine istinaden ortaklarımız tarafından toplam 2 adet dava açılmıştır.

Açılan davaların mahkemesi, davacılar, dosya numaraları ve duruşma günleri aşağıda gösterilmiştir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 53. maddesi hükmü, uyarınca ilan olunur.

Mahkeme Davacı Dosva Nu Duruşma Günü

İletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir