Kooperatifler kanununa göre ana sözleşmede bulunması gereken yorumlayıcı hükümler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

  1. Yorumlayıcı Hükümler (KK md. 6);

    Yukarıda zikredilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 5’inci maddesinin 1 ve 2’nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

    •   Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
    •   Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyla sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir