Kooperatifler Kanunu uyarınca anasözleşmede bulunması gereken hükümler şunlardır:-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

Kooperatifler Kanunu uyarınca anasözleşmede bulunması gereken hükümler şunlardır:

Zorunlu Hükümler (KK md. 4);

 •   Kooperatifin adı ve merkezi,
 •   Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
 •   Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hâl ve şartlar,
 •   Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az

  1/4 nün peşin ödenmesi,

 •   Ortakların aynı sermayeyi koyup koymayacakları,
 •   Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 •   Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve

  seçim tarzları,

 •   Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 •   Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
 •   Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,
 •   İhtiyari Hükümler (KK md. 5);
 •   Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki

  hükümler,

 •   Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar,
 •   Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri,
 •   Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler,
 •   Kooperatifin süresi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir