Kooperatif Kuruluş izninin alınması-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN-ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK-DANIŞMANLIK

Kuruluş izninin Alınması

Bir kooperatifin kurulabilmesi için, öncelikle ilgili Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri ve bunların üst kuruluşları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; yapı kooperatifleri ve bunların üst kuruluşları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; tarım satış kooperatifi, kredi ve kefalet kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi ile diğer tüm kooperatifler ve bunların üst kuruluşları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgili bakanlık olarak gerekli izin işlemini gerçekleştirmektedir. Uygulamada ilgili Bakanlıklarca hazırlanan örnek anasözleşmeyle kooperatif kuruluşlarına izin vermede illerde ilgili Bakanlığın İl Müdürlükleri yetkili kılınabilmektedir.

Ana sözleşme hazırlanıp notere onaylatıldıktan sonra kooperatife kuruluş izninin verilmesi hususunda, ilgili izin merciine hitaben iki nüsha dilekçe yazılır (Şekil 1.1).

Hazırlanan dilekçenin aslı kurulacak kooperatifin türüne göre izin alınacak Bakanlığa veya kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürlüklerine (Ticaret İl Müdürlüğü/İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) verilir.

Müracaat dilekçesini kurucu ortakların tamamı imzalayabileceği gibi hepsi adına ortaklardan biri de imzalayıp verebilir. Müracaat dilekçesine şu belgeler eklenir:

 •   6 adet noter onaylı anasözleşme,
 •   Kooperatif kurucularının nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgâh belgeleri,
 •   Yönetim kurulu üyelerinin iyi hal belgeleri,
 •   Yönetim kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi

  olmadıklarına ilişkin beyanları,

 •   Kuruluş bilgi formu,
 •   Taahhüt edilen nakdi sermayenin 1⁄4 tutarının 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı

  Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada kurulmakta olan kooperatif adına açılacak

  özel bir hesaba yatırıldığına dair dekont,

 •   Türüne göre ortaklık şartlarını ispat eder belgeler (oda kayıt belgesi ya da araç ruhsatı,

  mükellefiyet kaydı, kira sözleşmesi, tapu belgesi) (Şekil 1.2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir