GİRİŞ KATA DEMİR PARMAKLIK YAPTIRMAK KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA AYKIRI MIDIR ?-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR-04.03.2015

Detaylı bilgi için info@ozmconsultancy.com

Ancak;

1- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin 2. fıkrasına göre kat maliklerinden biri, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yasanın bu hükmü karşısında normal koşullarda kat maliklerinin ortak yer niteliğinde olan balkonun dış cephesine projesine aykırı tesis yapması ( demir parmaklık takması )mümkün değil ise de;

Yargıtay`ın kararlılık kazanmış uygulamalarında özellikle bodrum ve zemin katlarda bulunan bağımsız bölümlerin, balkonlarındaki kapılarla pencerelerin dış yüzeyine yatay bağlantısı ve bombesi olmayan düz ve dikey demir parmaklık takılmasına güvenlik açısından zorunluluk bulunduğunda izin verilmektedir. Dava konusu edilen balkonun kapı ve penceresine, yukarda nitelikleri belirtilen şekilde demir parmaklık takılmasına karar verilmesi gerekirken sözü edilen demirlerin tümden kaldırılmasına hükmedilmesi,

2- İcra İflas Yasası`nın 30. maddesinde bir işin yapılmasına ( yerine getirilmesine )ilişkin ilamların ne şekilde infaz edileceği açıkça hükme bağlanmış olup; somut olayda mahkemece davalıya verilen süre içerisinde davaya konu demir parmaklıkların yukarda değinilen biçimde değiştirilmesine hükmedilmesi ile yetinilmesi gerekirken, infaz aşamasında yapılacak işleri de kapsar biçimde “yaptırmadığında davalı bu hususların davacılar tarafından yerine getirilmesine, taşınmazın eski hale getirilmesi için gereken masraf 100 TL`nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine” yolunda hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir