Yapı kooperatifleri tacir midir ?-Kemal özmen

YAPI KOOPERATİFLERİ TACİR OLMADIĞINDAN, CEZA KOŞULUNDA İNDİRİM YAPILMALIDIR
19- Borçlar Kanunu’nun 161/son maddesi gereğince; hakim, fahiş gördüğü cezaları tenkis ile mükelleftir. Ancak, borçlu tacir ise, TTK.’nun 24. maddesi uyarınca cezanın tenkisi istenemez. Somut olayda, borçlu, bir yapı kooperatifidir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca “teşekkül” olarak tarif edilen kooperatifler, tacir sayılamazlar. Bu nedenle, yapı kooperatifleri hakkında BK.’nun 161/son maddesinin uygulanması mümkündür. Mahkemece; işin niteliği, tarafların durumu ve cezanın fahişliği gözden uzak tutularak, BK.’nun 161/son maddesi uyarınca tenkise gidilmemesi isabetli görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir (15. HD. 11.3.1996, 1048/1263).

20120925-071933.jpg

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir