Bağış ve Yardımlar-Tasarıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılacak değişiklikle

d) Bağış ve Yardımlar

Tasarıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılacak değişiklikle;

– Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar ile

– Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların,

gelir vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.

Tasarıyla, Yeşilay’a yapılacak ayni bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır. Yeşilay kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan, yapılan ayni bağış ve yardımlar, beyan edilen gelirin % 5’i ile sınırlı olarak, kurum kazancından indirilmeye devam edecektir.

İbadethane ve din eğitimi veren tesislerin inşasıyla ilgili bağışlarının beyan edilen gelirden indirimi için, “genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere” yapılma şartı aranmaktadır. Bu kapsamda örneğin, cami inşası için cami yaptırma derneğine yapılacak bağışlar bu kapsamda değildir.

e) Teşvik Belgeli Yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir