Konut Kira Geliri İstisnasında Yeni Sınırlama

b) Konut Kira Geliri İstisnasında Yeni Sınırlama

Gelir Vergisi Kanunu’nun mevcut 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar, kira gelirleri için öngörülen istisnadan yararlanamamaktadırlar.

Tasarıyla yapılması öngörülen düzenlemeyle;

– Gelirleri ticari, zirai veya mesleki kazançlar nedeniyle yıllık beyanname verenler tarafından bildirilenlerin istisnadan yararlanmaları sağlanmakta,

– Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, bu gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere mahsus üçüncü dilimindeki tutarın (2012 yılı için 88.000 lira) üzerine çıkanların ise istisnadan yararlanmaları yasaklanmaktadır.

Kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2012 yılı için 3.000 liradır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir