Tasfiyeden vazgeçme -Kemal OZMEN

5520 s. kurumlar kanunun 17. maddesinde”……….. d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar. ….” denilmektedir.

One thought on “Tasfiyeden vazgeçme -Kemal OZMEN

  1. Tasfiye halinde yapı kooperatifinde yönetim ve denetim istifa etmişlerdirolagan genel kurulda yönetim ve denetim secimi icin nisap sayısı nedir geçerli karar alınabilmesi icin , birde yönetim ve denetim raporlarını denetçi sunacakmış bu doğrumu ibra olmazlarsa ne olur tasfiyeden dönülmesi iyimi olur bekleyen bede görülmekte olan davalar var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir