Kooperatifin süresi dolarsa hangi mahkemeye dava açılır ?

Bize ulaşın
info@ozmconsultancy.com

Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, anılan yasa maddesinde öngörülen anlamda kooperatifin Ana sözleşmede belirtilen süresi dolmuş ve konutların ortaklar adına tapuya tescili gerçekleşmiştir. Bu haliyle kooperatifin dağılması (infisahı) koşullarının oluştuğundan söz edilebilir ise de, kooperatif tüzel kişiliği devam etmektedir. Nitekim 20 yıllık sürenin dolmasından sonra da davaya konu dönemden bir önceki dönem genel kurul toplantısı 22.6.1997 tarihinde yapılmış ve kooperatif organları seçilmiştir. Davacı taraf, tasfiye işlemlerinin yapılmadığını, bütün ortakları doğrudan ilgilendiren tasfiyeye muhtaç işlerin, bu arada ortak taşınır ve taşınmaz mallar ile hesapların bulunduğunu ileri sürdüğüne göre, öncelikle bu hususların araştırılması, tasfiyeyi gerektiren hallerin varlığı halinde tasfiye kararı alınması ve Yasanın 81 maddenin 3.fıkrası uyarınca bu görev yönetim kuruluna tevdi edilmezse tasfiye kurulu oluşturulması gündemi ile genel kurulun toplantıya çağrılmasına izin verilmesi gerekirken, anılan yasa maddesi hükmüne, yanlış anlam verilerek davanın reddi doğru görülmemiştir.

One thought on “Kooperatifin süresi dolarsa hangi mahkemeye dava açılır ?

  1. Kemal Özmen beyin kooperatif hakkında prof olduğunu biliyorum fakat bana yardımcı olmuyor ,olursada ,olmasada teşekkür ederim ülkemin kıymetli bilge adamı olduğu besbellidir.
    1.kooperatife 1990 öncesi parasıyla 13 oootl yatırdım, 2.aidat ağırlaşınca ödeyemedim ,3.üyelikten cıkartıldım,4.ödediğim paramı depo edilmedi 5. paramı vermediler.6-ss konfeksiyoncular kooparetifin çok üyesi vardır yalınız içerisinde brnimde olduğu bazı üyelerin parasıyla arsa alındı.6. arsanın fazla olan kısmını yüklü fiyatla başkasına satıldı.7.Bu satıştan elde edilen gelir de pay ortağıyım hisseme düşen miktar hesaplanarak verilmedi veya haberdarda edilmedim duyduğum tarihte müracaat ettim para verilmedi
    NE YAPARIM SELAMLAR MEHMET D. 05352210664

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir