Kooperatif süre uzatımı Nasıl Yapılır ?

Uygulama  ve Danışmanlık hizmeti icin bize ulaşın
info@ozmconsultancy.com
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ana Sözleşme değişiklikleri de Kuruluştaki usullere bağlıdır” hükmü uyarınca Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde unvan, süre, merkez ve sermaye değişikliğine ilişkin işlemler sırasında şu hususlara dikkat edilecektir:

1) Ana Sözleşmede yapılması istenen değişiklikler için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.
Dilekçe ekinde;
a) Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak altı nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni
b) Ana Sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı
c) Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi
d) Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi
e) Mevcut Yönetim Kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi
f) Kooperatifin en son durumunu gösterir genel durum bilgi formunun verilmesi gerekmektedir.

2) Ana Sözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.
Ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliğine de yer verilmelidir.
3) Kooperatif merkezinin, ün………..

Sorularınız için info@ozmconsultancy.com

 

3 thoughts on “Kooperatif süre uzatımı Nasıl Yapılır ?

  1. Ocak 2017 de süresi dolmuş yapı kooperatifinin süre uzatma yapmadan 18 haziranda2017 de genel kurul toplantısı yaparak kararlar alması ve bu kararların geçerliliği hakkında düşünceniz nelerdir benimle paylaşırmısınız

  2. Merhaba Kemal bey
    23 haziran 2021 Genel kurul yaptık tescil işlemi için İTO sicile belgelerimizi teslim ettik tescilden iade edildi
    iade nedeni ; ”Kooperatif Esas sözleşmesinde 30 yıl olarak belirlenen kooperatif süresi Mart 2021 yılı itibariyle dolmuştur. İlgili maddenin tadil edilerek süre uzatımı yapılması gerekmektedir. ” şeklinde belirtildi.
    Bununla alakalı yeniden olağan üstü Genel kurul yapmadan bu durumu çözüme kavuşturabilirmiyiz. veya nasıl bir yol izlemeliyiz .Saygılarımızla.
    Sistem konut yapı kooperatifi Hayri Arslan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir