Kooperatiflerde Yonetim kurulu

YÖNETİM KURULU
Seçimi ve Süresi
Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca bir yıldan az dört yıldan çok olmamak kaydı ile kooperatif ortakları arasından en az üç üyenin seçilmesi ile olşturulur.

Ayrıca yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar ortaklar arasından yedek de üye seçilir.

Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde yönetim kurulu bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir