Kooperatif bakanlığa gönderilecek belgeler

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER
Madde 41- Genel kurulu izleyen ilk mesai günü yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne tevdi edilir.

Genel kurul kararlarının tescil ve ilanı yapıldıktan sonraki ilk mesai gününde genel kurul kararları e-kooperatif bilgi sisteminde yayınlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir