Kooperatif ortaklığının devri

ORTAKLIĞIN DEVRİ
Madde17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10 uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatiflerde devir işleminin gerçekleşmesi için Bakanlıktan izin alınması gerekir.
Yönetim kurulu bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Kur’a çekimi yapılmadan önce meslek gruplarına bakılmaksızın ortaklık devredilebilir.
Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca ödemelerde bulunmaları istenemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir