Bakanlık Temsilcisinin Katılması Halinde Genel Kurul

Bakanlık Temsilcisinin Katılması Halinde Genel Kurul

Toplantı Tutanağı ÖrneĞİ:

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

S.S. ……………… Kooperatifinin …… hesap yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere …/…/… tarihinde saat …… da …………………………….…… adresinde,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi …………………’nın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat …:…’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

 

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

 

a) Genel Kurul toplantısı ile  ilgili duyurunun …./…/… tarihli .…………… Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; …./…./… tarihinde ………….. ortağa …………. PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ………. ortağa da …/…/…. tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

 

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayalı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) …… (Yazıyla) …… ortaktan, (Rakamla) …… (Yazıyla) ………… ortağın asaleten ve (Rakamla) ……… (Yazıyla) ………… ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) ……… (Yazıyla) ………. ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu/olmadığı,

anlaşılmıştır.

 

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

 

Toplantı …………………………… tarafından açıldı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1)

2)

(Dilek ve temenniler)

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat …………………………..’da kapatıldı.

 

 

Divan Üyeleri                                                            Bakanlık Temsilcisi

İmza       imza                                                                       İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir