Site Yonetim plani nedir ?

Yönetim planı nedir?
Yönetim planı; Anagayrimenkulün, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir.
Yönetim planları kanunlara aykırı olamayacağı gibi yönetim planında belirtilmemiş hususlarda Kat Mülkiyeti Kanunu ve Kat mülkiyeti hukuku’na mebde teşkil eden diğer genel hükümlere göre karara bağlanır.
1.Yönetim planı ne zaman yapılır?
Kat mülkiyeti veya Kat irtifakı tesis edilirken.
2.Yönetim planını kimler imzalar?
Maliklerin tümü, ortak mülkiyetlerde her ortak ayrı ayrı.
3.Yönetim planı sonradan değiştirilebilir mi?
Kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile değiştirilebilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir