Kooperatif yonetimi tarafindan OCAK ayi sonuna kadar yevmiye defterinin son kaydina noter tarafindan gorulmustur yapilmamasi-2012

Cumhuriyet Savcılığı Ön Ödeme Bürosunca, kooperatifin yönetim kurulu üyesi olan beş kişiye ayrı ayrı ve her yıl başına 6762 SK. 67/3 maddesi uyarınca, 450 tl. para cezası kesilerek 10 gün içinde ödenmesi aksi halde haklarında kamu davası açılacağı TCK 75. maddesince tebliğ edilmiştir.

6762 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun beşinci faslındaki Ticari Defterler le ilgili
Mesuliyet kenar başlıklı 67/2. “66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ila 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde,bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mahküm edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuzdur. (1)” hükmündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir