Sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle alınan ceza ve tazminat

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-315

13/07/2011

Konu

:

Sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle alınan ceza ve tazminat

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ticari imtiyaz sözleşme hükümlerine istinaden tahsil ettiğiniz ceza ve tazminat bedelleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre verginin konusunu, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler oluşturmaktadır.

Bu itibarla, sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle kesilen ceza bedelleri herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV nin konusuna girmemektedir.

Dolayısıyla, ticari imtiyaz sözleşme hükümlerine istinaden tahsil ettiğiniz ancak bir teslim veya hizmetin karşılığı olmayan ceza ve tazminat bedelleri üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir