2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı

Türkiye’de kooperatif enflasyonu var”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ”Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’ni bu yıl resmi bir belge haline getireceklerini” söyledi

02 Şubat 2012 Perşembe, 15:35:34

                                                                         Yazıcı,   ”2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı” başlıklı toplantının açılışında   yaptığı konuşmada,kooperatifçiliğin temelinde topluma hizmet   anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından ”UluslararasıKooperatifler Yılı” ilan edilen 2012’de   gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili eylem planının detaylarını ele   alacaklarını kaydeden Yazıcı, kooperatifçilik bilincinin yaygınlaştırılması,   geliştirilmesi ve kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarının çözümüne   katkılarının artırılması için her kesimin desteğini beklediklerini dile   getirdi.

Bu amaçlara ulaşmak için Bakanlığın koordinasyonunda bir komite   oluşturulduğunu hatırlatan Yazıcı, söz konusu komite tarafından bu yıl   düzenlenecek faaliyetlerin neler olacağı ile bunların nasıl yürütüleceğini   içeren bir eylem planı hazırladıkların bildirdi.

Bakan Yazıcı, bu yıl içinde gerçekleştirecekleri en önemli eylemin kamu   kurumları, üniversiteler, ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla   hazırladıkları, ”Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi”nin resmi bir belge   haline getirilmesi olacağına dikkati çekti.

Bu belgede, verimli ve güvenilir ekonomik girişim niteliği kazanmış bir kooperatifçilik yapılanmasına ulaşmak amacıyla 7   stratejik hedef belirlendiğini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

”Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden   yapılandırılacak. Eğitim, bilgilendirme ve ARGE faaliyetleri geliştirilecek.   Örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği imkanları artırılacak.   Sermaye yapısı ile kredi ve finansmanına erişim imkanları güçlendirilecek. İç   ve dış denetim sistemleri tümüyle revize edilecek. Kurumsal ve profesyonel   yönetim kapasitesi artırılacak. Mevzuat altyapısı uluslararası esaslara ve   ihtiyaçlara göre geliştirilecek.”

Yazıcı, belgenin, Yüksek Planlama Kurulu’na sunulduğunu Kurul’un onayının   ardından bu yıl içinde kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanacağını kaydetti.

DÜNYA KOOPERATİFLERİNİN YÜZDE 10’UNDAN FAZLASI TÜRKİYE‘DE
Yazıcı, Türkiye‘de 84 bin 232 kooperatif bulunduğunu,   bu rakamın dünya kooperatiflerinin yüzde 10’undan fazlasına denk geldiğini   söyledi.

Yazıcı, ”2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı” başlıklı toplantının açılışında   yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin tahminine göre dünya genelinde 750   binden fazla kooperatif bulunduğunu   ve 1 milyardan fazla kişinin bu kooperatiflere ortak olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin dünya çapında 100 milyondan   fazla kişiye iş imkanı sağladığını anlatan Yazıcı, 2008 yılında kooperatiflerin toplam cirolarının 1,6 trilyon dolar olarak   hesaplandığını kaydetti.

Türkiye‘de ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının   görev ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren 27 ayrı türde 84 bin 232kooperatif bulunduğunu   ifade eden Yazıcı, bu kooperatiflerin 13 bininin tarımsal, 71 bininin ise tarım   dışı amaçlarla kurulduğunu belirtti.

Dünya kooperatiflerinin yüzde 10’undan fazlasının Türkiye‘de bulunduğunu anlatan Yazıcı, ”Bugün   sekiz milyonu aşkın insanımızın güçlerini birleştirmeyi başaran kooperatif işletmeler,   refah ve zenginliğin gözden ırak hanelere ulaşmasına öncülük etmektedir”   dedi.

KOOPERATİF YILI FAALİYETLERİ 
Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan ettiği 2012   yılında Türkiye‘deki kooperatifçiliğin de daha güçlü   ve büyük adımlar atması için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden   Yazıcı, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

”Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) çalışmamız devam ediyor.   Böylece kooperatiflerin mali imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri   üretim ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu program ile özellikle   dezavantajlı gruplarca kurulan kooperatifleri destekleyerek onların reel   sektör içinde daha fazla yer almasını sağlayacağız.

Kooperatif işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, sektöre ilişkin görev   ve hizmetlerin daha hızlı, verimli ve etkin yürütülmesi, kooperatiflerin   yürüttükleri faaliyetler ile sonuçlarına ilişkin istatistiki veri elde   edilmesi, sektör büyüklüklerinin belirlenmesi amacıyla bir bilgi sisteminin   oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla hazırladığımız Kooperatif   Bilgi Sistemi projesini bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle,   kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, yasal altyapı,   bilgilendirme faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanacak.”

Bakan Yazıcı, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında   Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlıklarının da   devam ettiğini belirtti.

KOOPERATİFÇİLİK   ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK 
Yazıcı, Uluslararası Kooperatifler Yılı Eylem Planı kapsamında yürüttükleri   diğer çalışmaları ise şöyle sıraladı:

”2012 Uluslararası Kooperatifler Yılını ve kooperatifçiliği tanıtmak üzere bir   internet sitesi kuruldu. 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı temalı hatıra   pul ve hatıra para basılması; ilgili kurumlarla çalışılarak programa   bağlandı. Yıl içinde kooperatiflerle ilgili tanıtıcı filmler hazırlanacak,   kamu spotu olarak görsel medyada yayınlanması sağlanacak. Televizyon   dizilerinde kooperatifçiliğe vurgu yapılması için yapımcılarla işbirliği   içinde çalışılacak. Kooperatifçilik alanında eğitim gören öğrencilere burs   desteği sağlanacak, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları kooperatif üst   kuruluşlarınca desteklenecek. Üniversitelerin kooperatifçilik bölümlerinden   mezun olanların kendi alanlarında, kooperatiflerde istihdam edilmeleri için   çalışmalar yapıyoruz.”

”DAĞINIK YAPI” 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız da Türkiye‘deki kooperatiflerin ortak sayısının   çok, ancak her bir kooperatifin üye sayısı itibariyle yetersiz ve dağınık bir   yapıda olduklarını kaydetti. Almanya ve ABD’de her 4 kişiden 1’inin, Kanada   ve Norveç’te her 3 kişiden 1’inin kooperatif ortağı olduğunu anlatan   Altunyaldız, ”Gelişmiş ülkelerde ayrıca ülkemizde olduğu gibi sadece belirli   alanlarda değil, ekonominin tüm katmanlarında bankacılıktan sigortacılığa,   bilgi yönetimlerinden, üretim ekonomilerine kadar her alanda çok ciddi   kooperatifler bulunuyor” dedi.

Altunyaldız, Hollanda’da kooperatiflerin tarım pazarındaki payının yüzde   90’lara ulaştığını ancakTürkiye‘de bu oranın yüzde 2’ler düzeyinde   olduğunu kaydetti.

”TÜRKİYE’DE   KOOPERATİF ENFLASYONU VAR” 
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ise   kooperatifçilerin en büyük sorunlarının örgütlenme konusunda yaşandığını, şu   anda Türkiye’de kooperatiflerin yüzde 80’inin tek başına hareket ettiğini,   bir üst yapıya bağlı olmadıklarını söyledi.

Türkiye’de kooperatif enflasyonu bulunduğunu anlatan Niksarlı, ”80 bin   kooperatif, bu ülkede olmaması gereken kooperatif sayısıdır. Bunların büyük   bir çoğunluğu ekonomik işletme değildir. Bir çok iktisadi kuruluş, ayakta   kalabilmek için birleşirken bizim 80 binden fazla kooperatife sahip olmamız   övünülecek bir durum değildir. Bu sayı çok fazladır” dedi.

Niksarlı, kooperatifçiler olarak Türkiye’de 120 bin kişiye yılda 12 ay ücret   ödediklerini kaydetti.

Dünyanın bir çok ülkesinin anayasasında kooperatifçilikle ilgili hükümler   bulunduğunu belirten Niksarlı, Türkiye’de de yeni oluşturulacak anayasada   kooperatifçiliğin yer almasında büyük yarar gördüklerini sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir