Gerçeğe aykırı düzenlenen yemek faturalarıyla Kooperatifin zarara uğratılması Hususu

En başta “Gerçeğe aykırı düzenlenen yemek faturalarıyla Kooperatifin zarara uğratılması Hususu” başlığıyla tutulan tutanakta ………… üzerinden dahi yemek verildiğini gösteren faturalar çıkarılmış, bu faturaların …….Restoran İşletmecisi ………..tarafından tutulduğu tespit edilmişti. Raporda “Tüm faturaları, ikramın kime ya da kimlere yapıldığının yazılması ile adisyon fişlerinin faturaya iliştirilmesi ve söz konusu gider kaleminin Kooperatif amaçlarına uygun harcamalar için kullanılması hususlarında ‘gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi’ ” ibaresi kullanılarak faturalardaki bilgilerle gerçeğin örtüşmediğinin altı çizilmiş.

Ayrıca;

“Kooperatif Personeline Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Gösterilen Kıyafetler”
“Kooperatif Araçlarına Alınmadığı Halde Kooperatife Gider Olarak Yansıtılan Akaryakıt Harcamaları Hususu”
“Bir doğalgaz firmasından alınan malzemelerin Kooperatifte bulunmaması hususu”
“Antalya’da düzenlenen Eğitim Seminerine, Kooperatif Dışından,……….adlı şahsın Katılması ve Harcamalarının Kooperatif Tarafından Karşılanması Hususu”
“…….. alınan Demirbaşlar ve Yapılan Bakım Onarım Harcamalarıyla Kooperatif’in Zarara uğratılması Hususu”
“Kooperatif’e Ortak Olmayan Denetim Kurulu Üyesi ……… Usulsüz Olarak Kredi Kullandırılması Hususu”
“Bakanlık Talimatlarının Yerine Getirilmemesi Hususu”
“2002 Yılında Yapılan Kooperatif Genel Kurulu’nda Vekaleten Oy Kullanılması Hususu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir