4-Harçlar Kanunu karşısındaki durumu: a-4 sayılı tarifenin 13/a maddesine göre ödenmesi gereken cins tashih (düzeltme) harcı, b-4 sayılı tarifenin 15.maddesine göre ödenmesi gereken tahsis harcı, c-Defter ve anasözleşmelerin noterce tasdikindeki harç muafiyeti. Bilindiği üzere yapı kooperatiflerinin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen işyerleri için yapı kullanma izin belgesi yani iskan belgesinin alınma şartlarından biri de 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesinde yazılı harcın ödenmiş olması ve ödemeye ilişkin makbuzun Belediyeye yada OSB’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu harca arsadan binaya dönüşme işleminin harcı olması nedeniyle “cins düzeltme harcı” yada “tashih harcı” gibi isimler kullanılmaktadır. Bu harç 14/03/2009 tarihine kadar emlak vergi değeri üzerinden hesaplandığı halde, bu tarihten sonra 5838 sayılı kanunla yapılan değişiklik nedeniyle, her bağımsız bölüm üzerinden maktu olarak alınmış ve bu suretle 2 no’lu harç beyannamesi verilmesi uygulaması

4-Harçlar Kanunu karşısındaki durumu:
a-4 sayılı tarifenin 13/a maddesine göre ödenmesi gereken cins tashih (düzeltme) harcı,
b-4 sayılı tarifenin 15.maddesine göre ödenmesi gereken tahsis harcı,
c-Defter ve anasözleşmelerin noterce tasdikindeki harç muafiyeti.

Bilindiği üzere yapı kooperatiflerinin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen işyerleri için yapı kullanma izin belgesi yani iskan belgesinin alınma şartlarından biri de 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesinde yazılı harcın ödenmiş olması ve ödemeye ilişkin makbuzun Belediyeye yada OSB’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu harca arsadan binaya dönüşme işleminin harcı olması nedeniyle “cins düzeltme harcı” yada “tashih harcı” gibi isimler kullanılmaktadır. Bu harç 14/03/2009 tarihine kadar emlak vergi değeri üzerinden hesaplandığı halde, bu tarihten sonra 5838 sayılı kanunla yapılan değişiklik nedeniyle, her bağımsız bölüm üzerinden maktu olarak alınmış ve bu suretle 2 no’lu harç beyannamesi verilmesi uygulamasına son veril

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir