KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kooperatif Kuruluşu – Kuruluş İşlemleri
KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kooperatif Kuruluşuna Nasıl İzin verilir?
Bakanlığımızca hazırlanarak uygulamaya konulan Örnek Anasözleşmelerin aynen kabul edilmesi halinde, Konut Yapı, Toplu İşyeri Yapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı, Tüketim, Turizm Geliştirme, Temin Tevzi, Küçük Sanat, Motorlu Taşıyıcılar, Üretim ve Pazarlama, Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri’nin kuruluşlarına İl Müdürlüklerince izin verilmektedir.

Kuruluş Aşamasında İstenilen Belgeler4

· Konut Yapı ve Toplu İşyeri Yapı Turizm Geliştirme, Tüketim, Temin Tevzii Kooperatifi
Dilekçe
Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet anasözleşme
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
· Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Dilekçe
Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet anasözleşme
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kurucuların taşıyıcılığı fiilen meslek edinmiş şoför esnafı olduklarına dair kayıtlı oldukları mahalli Şoförler Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından verilmiş belge
Kurucuların sahip oldukları araçların İl Trafik Şubesine kayıtlı olduklarına ilişkin ruhsatnamelerin noter tasdikli birer sureti
Kurucuların Mahalli Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olmadıklarına dair Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
· Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi-Küçük Sanat Kooperatifi
Dilekçe
Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet anasözleşme
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kurucu ortakların ortaklık şartlarını taşıdıklarına dair Dernek veya Ticaret ve Sanayi Odaları ile Vergi Dairesinden alınmış bir belge
· Üretim Pazarlama Kooperatifi
Dilekçe
Kurucuların imzalarını taşıyan en az 3 adedi noter onaylı 5 adet anasözleşme
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kooperatif kurucularının kooperatif konusuyla ilgili üretimde bulunduklarına dair Ziraat Odasından ya da ilgili kurumdan ve Vergi Dairesinden alınmış belge
Yukarıda sayılan kooperatiflerin dışındaki Tarım Satış, İşletme, Eğitim ve Kültür, Yayıncılık, Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet, Deniz Taşıyıcıları, Tahmil ve Tahliye kooperatifleri ile Tüm birlik ve merkez birliklerinin kuruluşları ve anasözleşmelerinin diğer maddelerinde yapılmak istenilen değişikliklere Bakanlığımızca (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) izin verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir