Uygulamada yapı kooperatiflerinin ortaklarından aidat yada genel giderlere katılım payı adı altında almış olduğu ödemeler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve kdv tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği

Uygulamada yapı kooperatiflerinin ortaklarından aidat yada genel giderlere katılım payı adı altında almış olduğu ödemeler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve kdv tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği konusunda ortak bir uygulamanın olmadığı benzer kooperatiflerdeki uygulamalardan görülmektedir. Yakın zamana kadar Vergi İdaresinden alınan özelgelerde, yani müktezalarda tahsil edilen aidatı sitenin genel bakımı, korunması gibi gerekçelerle tahsili halinde işin ticari mahiyette olmaması nedeniyle kdv’ye tabi olmadığı, ancak yönetim giderleri için tahsil edilen miktarın kdv’ye tabi olduğu şeklinde görüş verilmekte ise de, bu görüşün baştan itibaren yanlış olduğu, zira konutlardan oluşan siteleri göz önünde tutarak verildiği bilindiğinden, bu ayrıma itibar edilmemiş, dolayısıyla site işletmeye açıldıktan sonra güvenlik, temizlik vs gibi adlarla genel kurul kararına istinaden tahsil edilen aidatların tamamı kdv’ye tabi olduğu doğrultusunda uygulama yapılması uygun düşmektedir. Kaldı ki, 60 no’lu Katma Değer Vergisi Sirküsünde; aidatların herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek şartıyla alınması halinde kdv’nin konusunu teşkil etmeyeceği, ancak kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kooperatiflerin ticari nitelikteki teslim ve hizmetlerinin karşılığında yapılan ve kurum kazancının bir unsuru sayılan ödemelerin kdv’ye tabi tutulacağı ifade edilmiştir. Bu husus kooperatiflerde bütçe uygulamaları bölümünde daha ayrıntılı açıklanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir