Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi kanunu karsisindaki durumu- Kooperatif Danismani Kemal Ozmen -www.kemalozmen.com

20120111-224033.jpg
1-Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu:
Kooperatifler kural olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1/b maddesinde hüküm altına alındığı üzere kurumlar vergisine tabi ortaklıklardır. Temel kural budur. Ancak KVK’nun 4/k maddesinde yazılı genel şartların anasözleşmelerinde yazılı olması ve fiilen de bu durumlara uyulması ile birlikte, ayrıca yine 4/k maddesinde yazılı özel şartlara fiilen de uyulması halinde bu şartlar devam ettiği sürece kurumlar vergisinden muaftır.

Bilindiği üzere işyeri yapı kooperatiflerinin anasözleşmeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun tanıdığı yetkiye istinaden Bakanlıkça örnek olarak hazırlanmaktadır. Örnek anasözleşme incelendiğinde görüleceği üzere; kurumlar vergisi muafiyeti için aranan genel şartların yazılı olduğu görülecektir. Burada öne çıkan konu, bu hususların yani şartların anasözleşmede yazılı olduğu halde, fiilen bu hususlara uyulup uyulmaması ile ilgilidir. KVK’nun 4/k maddesinde; kooperatiflerin kurumular vergisi muafiyeti için aranan genel şartlar;

1.a-Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
1.b-Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
1.c-Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması,
1.d-Sadece ortakları ile iş görülmesi.
olarak hüküm altına alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir