Kooperatiflerde Yonetim kurulunun sorumluluğunun belirlenmesi-Kooperatif Danismani Mali musavir Kemal Ozmen

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na ve bu kanunun 88.maddesine istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan tip (örnek) anasözleşme hükümlerine tabidir. Ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda hüküm olmayan hallerde, bu kanunun 98.maddesinin yollamasıyla Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 336/4.maddesine göre; genel kuruldan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine getirilmemesi yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektirmektedir. Ayrıca Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Anasözleşmesine göre, kooperatifin en yetkili organı genel kuruldur. Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği görev ve yetkiler, Kanunun 42. ve Anasözleşmenin 23.maddelerinde tek tek sayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir