Kooperatif Ortak alanlarindan faydalanma- istirak halide mulkiyet

MK. nun 702. maddesine(iştirak halindeki mülkiyette paydaşların birlikte hareket etme zorunluluğu.Her bir paydaşın kendi adına hareket edemeyeceği.); Kamulaştırma Yasasının 14/3. maddesi ile bir ayrıcalık getirilerek, ister müşterek ister iştirak halinde mülkiyet olsun her bir paydaşın kendi payı ile sınırlı olarak dava açabileceği düzenlenmiştir.
Diğer paydaşlar isterlerse,kendilerine hiç tebligat yapılmamaış olmak veya yapılmakla birlikte 30 gün içinde kalmak kaydıyla açılan davaya harcını yatırarak müdahil olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir