SOSYAL KOOPERATİFLER-EVREN ÖZMEN

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK GELİYOR !!!

EVREN ÖZMEN

Toplumdaki dezavantajlı kesimdeki insanlara kooperatifler aracılığı ile topluma entegre etmek mümkün mü ?

woman in black crew neck top wearing white cardigan

 

İtalya’da yıllar önce kurulmuş ve toplumsal aksaklıkları gidermeden çok önemli rol oynayan kooperatifler aracılığı ile bu mümkün hale gelmiştir Örnek olarak 2013 Yılında İtalyan sosyal kooperatifçiliği sayesinde 30.000 kişiye istihdam sağlanmıştır.

adult elder elderly enjoyment

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kooperatifçilik biriminde uzun süredir bu kooperatif ile ilgili saha çalışmalarını devam ettiriyor ve umuyoruz yakın zamanda ana sözleşmesini de yayınlayacak. Yani yakın zamanda ülkemizde de sosyal kooperatifçilik hayata geçecek.

woman holding baby smiling
P

 

Peki nedir bu sosyal kooperatifçilik; Sosyal kooperatifler, sosyo-sağlık ve eğitim hizmetlerini veya dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına sokulmasını amaçlayan çeşitli türdeki faaliyetleri yöneten kooperatiflerdir.

 

woman holding book

Ayrıca sosyal kooperatifler dezavantajlı kesimlerin karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap vermek ya da refah seviyelerinin artırılmasını sağlamaya çalışırlar.

 

Peki kimdir bu dezavantajlı kesimler veya insanlar ?

 

-Engelli bireyler

-Çocuklar

-Yaşlılar

-Göçmenler

-Eski Hükümlüler

-Diğer

Sosyal kooperatifler net bir sosyal hedefe sahiptir:

woman in formal coats sitting in front of table

 

Sosyal kooperatiflerin hedefi İşgücü piyasasının dışında bırakılan dezavantajlı kesimlerin iş eğitimini garanti etmek daha önce inaktif olan bu kesimi üretken hale getirmek ve kaynakları ekonomik sisteme sokarak üretken hale getirilmesidir.

 

Sonuç olarak öncelikle Gümrük ve Ticaret bakanlığına bu konudaki çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz kısa zamanda bu kooperatifler hayata geçer ve hem sosyal, hem ekonomik yönden ilgili kesimlere fayda sağlar

 

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Saygılarımızla

 

 

Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi

SOSYAL KOOPERATİFLER GELİYOR

Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni ile bu hedefe ulaşma yolunda bir adım daha atılacaktır. Sosyal kooperatif treninin uğrayacağı illerde sosyal kooperatiflerin halka tanıtılması, yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi planlanmakta ve alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesi hedeflenmektedir.

Ekran Resmi 2018-05-26 18.45.14.png

Ülkemizde; engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler ve benzeri dezavantajlı grupların istihdam edilebilmeleri, üretim süreçlerine katılabilmeleri, ortak ihtiyaçlarının temini ve/veya bir sebeple devlet tarafından yerine getirilemeyen veya eksik yerine getirilen kamusal hizmetlerin sunumu gibi doğrudan kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmaları ya da yapmış oldukları faaliyetler neticesinde daha adaletli gelir dağılımı, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, toplumsal cinsiyet açığının kapanması, sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi ve sosyal içermenin sağlanması gibi kamu yararına müteallik sonuçların ortaya çıkması amacıyla, dünyada yaygın bir şekilde uygulaması bulunan “sosyal kooperatifçilik”  hakkında bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu amaçla 2018 yılı içerisinde yürütülmesi planlanan  “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım,  Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında, Gümrük ve Ticaret Uzmanı R. Gökçen MERT KORKMAZ tarafından 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında İzmir ili ve ilçelerinde farklı konularda faaliyette bulunan; Girişimci Engelliler İşletme Kooperatifi, Genç İşi Kooperatifi, Başka Bir Okul Mümkün Renkli Orman Eğitim Kooperatifi ve Yeni Yetenek Kooperatifi ve Ege Tüm Engelliler Çevre İşletme ve Kültür Kooperatifi ile sosyal kooperatifçiliğin eksik yönleri, sorunları ve geliştirilmesi gereken faktörler üzerine bir saha araştırması yürütülmüştür.