Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi

SOSYAL KOOPERATİFLER GELİYOR

Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni ile bu hedefe ulaşma yolunda bir adım daha atılacaktır. Sosyal kooperatif treninin uğrayacağı illerde sosyal kooperatiflerin halka tanıtılması, yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi planlanmakta ve alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesi hedeflenmektedir.

Ekran Resmi 2018-05-26 18.45.14.png

Ülkemizde; engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler ve benzeri dezavantajlı grupların istihdam edilebilmeleri, üretim süreçlerine katılabilmeleri, ortak ihtiyaçlarının temini ve/veya bir sebeple devlet tarafından yerine getirilemeyen veya eksik yerine getirilen kamusal hizmetlerin sunumu gibi doğrudan kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmaları ya da yapmış oldukları faaliyetler neticesinde daha adaletli gelir dağılımı, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, toplumsal cinsiyet açığının kapanması, sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi ve sosyal içermenin sağlanması gibi kamu yararına müteallik sonuçların ortaya çıkması amacıyla, dünyada yaygın bir şekilde uygulaması bulunan “sosyal kooperatifçilik”  hakkında bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu amaçla 2018 yılı içerisinde yürütülmesi planlanan  “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım,  Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında, Gümrük ve Ticaret Uzmanı R. Gökçen MERT KORKMAZ tarafından 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında İzmir ili ve ilçelerinde farklı konularda faaliyette bulunan; Girişimci Engelliler İşletme Kooperatifi, Genç İşi Kooperatifi, Başka Bir Okul Mümkün Renkli Orman Eğitim Kooperatifi ve Yeni Yetenek Kooperatifi ve Ege Tüm Engelliler Çevre İşletme ve Kültür Kooperatifi ile sosyal kooperatifçiliğin eksik yönleri, sorunları ve geliştirilmesi gereken faktörler üzerine bir saha araştırması yürütülmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir