Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyeleri Sigortalı olacak mıdır ?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyeleri normal şartlarda sigortalı olmasalar da bazı durumlarda sigortalı girişlerini yapılması gerekmektedir.

  • Murahhas aza
  • Sekreter üye
  • Muhasip üye

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyeleri normal şartlarda sigortalı olmasalar da bazı durumlarda sigortalı girişlerini yapılması gerekmektedir.

Kooperatiflerde Murahhas Aza için sigorta primi ödenir mi ? Evren ÖZMEN

Uygulamada çok fazla örneği olmasa da bazı kooperatiflerde murahhas aza görevlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Eğer Murahhas aza kooperatifte fiilen çalışmakta ve mesai saatleri içinde görev yapmakta ise mutlaka sigorta ödemesi yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde cezai sorumluluklar söz konusu olmaktadır.

Kooperatiflerde murahhas aza