2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Hk.

 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


Yönetim Krl.Karar Tarihi    : 2014/411-13
Konu                                        : 2015 Yılı Mükellef için Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri  Hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ
Oda Danışma Meclisimizin  05/12/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2014/8 sayılı karar ile  2015 yılında kullanılacak olan ticari defterler,noter masrafları,2015 yılına ait kırtasiye,damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde  karar alınmıştır.

2015 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1.İŞLETME DEFTERİ-SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİSİZ) :250,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk  çıktıları internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık  tutarın binde9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2.İŞLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ( İŞÇİLİ) :350,00-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) :500,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2014 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) :700,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan  kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5.BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :750,00-TL
Yevmiye, defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6.BİLANÇO USULÜ DEFTER(SERMAYE ŞİRKETLERİ ) (İŞÇİLİ) :1.000,00-TL
Yevmiye,defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2015 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2015 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2015 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki).

Notlar :
1-2015 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2-Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.
3-Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
4-Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
Ekran Resmi 2015-12-06 12.09.08