Kooperatiflerin İntibak işlemleri

KOOPERATİFLERDE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Hazırlayan: Mali Müşavir Evren Özmen

Kooperatiflerde intibak işlemlerine ilişkin mevzuat  21 Ekim 2020 tarihli ve
7339 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir.

 • Hangi Tarihe Kadar Kooperatiflerin intibak işlemini tamamlamaları gereklidir?

Kooperatiflerde intibak içinde son tarihi 26 ekim 2024 tarihidir.

Kooperatifler olağan genel kurullarında intibak ile ilgili kararı aldıkları takdirde tekrar olağan üstü genel kurul yapmalarına gerek kalmayacaktır.

 • Ancak intibak kararı almadan önce bazı işlemlerin sırası ile yapılması gereklidir.
 • Yapı kooperatifleri izin sürecini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığından İşletme Kooperatifleri ise Ticaret bakanlığından alacaktır.
 • Hangi kooperatifler intibak yapmak zorunda?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı yapı kooperatiflerinin 29/12/2022 tarihinden önce kurulmuş olanlar intibak edecekler, dolayısıyla bu tarihten sonra kurulanlar intibak işlemi yapmayacaklardır.

  Ticaret Bakanlığına bağlı işletme kooperatiflerinde ise 23/08/2022 tarihinden önce kurulanlar intibak yapacak, bu tarihten sonra olanlar yapmayacaktır.

Süreç

 1. https://mersis.ticaret.gov.tr/ adresinden başlamaktadır.
 2. Mersis üzerinden ana sözleşme hazırlanacaktır.-

  intibak nevi değişikliği başlat butonuna basılmalıdır.

 3. Bakanlıktan izinler alındıktan sonra genel kuruldan geçirilip ticaret siciline tescille süreç devam edecek (Bakanlıktan izin almak için dilekçe, yönetim kurulu kararı ve  imza sirküleri, 1 mevcut ana sözleşme örneği ve 6 yeni ana sözleşme)-Yeni ana sözleşme aynen kullanılacak ise taahhütnamede bu husus yazılmalıdır.- Noter onayı yapılması gereklidir.- 4 tane orijinal ana sözleşme geri alınacak.

  Onaylama işlemindeki noterin ıslak imzasının bulunduğu orijinal kaşesinin bulunduğu metin bakanlığa sunulmalıdır.

 4. Dilekçe  kooperatif Kaşesi altında en az iki temsile yetkili ismin imzası olmalıdır. Kooperatif ana sözleşmesinin yeni örnek ana sözleşme ile  intibakın Talep edildiği dilekçede açıkça belirtilmesi gereklidir.

 5. Mersis’te ana sözleşme dolduruluyor, izin alınıyor.

 6. Genel kuruldan geçiriliyor

 7. Ve en nihayetinde sicile tescil ile süreç tamamlanmış oluyor

 

Örnek Yönetim Kurulu Kararı

7339 sayılı kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun geçici 9.maddesine eklenen hükme istinaden mevcut kooperatif ana sözleşmemizi Bakanlığın Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) ve Bakanlığın internet sitesine yüklediği örnek Site İşletme Kooperatifi Anasözleşmesine intibak etmemiz gerektiğinden, Bakanlığın örnek Site İşletme Kooperatifi Anasözleşmesinde daha evvel izin almış olduğumuz anasözleşmenin 3.maddesinde (unvan) yapılan değişiklikler eklenerek oluşan yeni anasözleşmemizin intibakı ile ilgili gerekli prosedürlerin yerine getirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir