Kooperatiflerde İntibak İşlemleri

 1. Öncelikle örnek ana sözleşme hazırlanacaktır.
 2. Bunun için kooperatifin mevcut örnek ana sözleşmeyi aynen kabul etmesi ya da daha evvelki değişikliklerle birlikte hazırlamasının yanında daha evvel olmayan yeni bir veya birkaç hüküm konularak örnek ana sözleşmenin 6 adet hazırlanması gerekiyor.
 3. Birinci seçenekte, yani örnek ana sözleşmenin aynen kabul edilmesi, dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde sadece Mersis’den alınan örnek ana sözleşmenin ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurucuları elle yazılıp altına yönetim kurulunca aynen “Kooperatifin mevcut yönetim kurulu olarak kurucu ortaklar ile ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait bilgileri ilgili TSM nezdinde araştırdığımızı, ancak ulaşamadığımızı beyan ederiz.” ifadesi yazıldıktan sonra imzalanıp Mersis’e onaya gönderiliyor.
 4. Onaylı çıktısı alındıktan sonra dilekçe ekinde Bakanlığa izin için müracaat ediliyor.
 5. Kooperatif mersis’den örnek ana sözleşmeyi alıp onaya gönderip aldıktan sonra ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kurucuları yazdığını ifade etti.
 6. İkinci seçenekte, bugüne kadar yapılan değişikliklerde anasözleşmeye eklenip, bunlarla ilgili belgeler de dosyasına konularak işlem yapılıyor. –
 7. Üçüncü seçenekte hiç olmayan bir madde ilavesi yapıldığı için yukarıdaki işlemleri müteakip, Bakanlıktan izin alınıyor. –
 8. Yönetim kurulu kararı, yukarıdaki seçenekler dikkate alınarak örnek ana sözleşmenin aynen kabul edildiği, ya da daha evvel izin alınan ve prosedürü tamamlanan maddelerinin de eklenerek olacağı, yada ana sözleşmede olmayan yeni bir madde veya maddelerin eklenerek yapıldığı durumu izah eder mahiyette olacaktır.
 9. Yönetim kurulu kararının yanında karar defterinin 1.sayfasının noter onaylı örneğinin de fotokopisi alınacaktır.
 10. Ana sözleşmede bir değişiklik yapılmadığı taktirde bu husus hem yönetim kurulu kararında hem de taahhütnamede belirtilecektir
 11. – İntibaka izin verilmesi ile ilgili Bakanlığa dilekçe verilmesi
 12. Genel kurulda gündem maddesi yapılarak görüşülmesi ve karar alınması gerekiyor
 13. Genel kurulun aldığı kararı takiben tescil ve ilan edilerek yürürlüğe giriyor

  Detaylı bilgi için info@ozmconsultancy.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir