KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI

KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI

Kooperatifçilik hareketinin yararlarının bazıları ekonomik, bazıları ise sosyaldir.

Bu yararları özetle belirtecek olursak:

  1. Kooperatifler, ortaklarının ellerindeki küçük birikimlerin en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak hazırlarlar.
  2. Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini en uygun şekilde ve maliyet fiyatına sağlamalarını temin ederler.
  3. Kooperatifler, üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltıp, kaliteyi artırıp, maliyeti düşürürler.
  4. Kooperatifler, ortaklarını birlikte çalışmaya yöneltirler. Teknik bilgi ve görgülerini artırırlar. İşbirliği ve ihtisaslaşmaya olanak hazırlarlar.
  5. Kooperatifler, ortaklarının gelir düzeyini yükselterek, daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlarlar. Bu sayede toplumsal dengeyi de sağlamış olurlar.
  6. Kooperatif ortaklarında birlikte yaşama ve demokratik yönetim biçimi ile eşitlik duygu ve davranışını geliştirir, böylece sosyal barışı sağlarlar.
  7. Kooperatifler dengeli gelir dağılımını sağlayarak sermayenin sosyal barışı bozmasını engellerler.
  8. Birlikte yönetme ve birlikte karar verme kültürünü geliştirirler.

Kooperatiflerin yararları yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, daha birçok yararları bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir