KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1-Sözleşmenin Tarafları:

a-Kooperatif ….: Kooperatifin unvanı ve adresi yazılacak

b-Dış denetçi …: Denetçinin adı, soyadı, TC kimlik no, oda sicil numarası yazılacak

ve adres yazılacak

Madde 2-Denetim Konusu: Ticaret Bakanlığı’nın 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmeliğin 13-43.maddeleri hükümleri doğrultusunda ………. yılı ile ilgili kooperatifin finansal tablolarının, kooperatifin bağlı olduğu 1163 sayılı kanun, 6102 sayılı kanun, 213 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gelir ve giderlerinin dayanağını oluşturan belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, gelir ve gider hesaplarının bilanço hesapları ile defter kayıtları ile ilgili uyumlu olup olmadığı hususlarını belirtir şekilde dış denetim raporunun hazırlanması ve ertesi yılın en geç 3.ayının sonuna kadar yönetim kuruluna teslim edilmesidir.

Madde 3-Dış Denetçinin Ücreti: Dış denetçinin ücreti ………………………. TL olup, bu ücret ……………………. tarihli genel kurulda kararlaştırılmıştır. Ay sonlarında denetçinin ………………………… no’lu hesabına ödenecektir.

Madde 4-Sözleşmenin tescili: Yönetmeliğin 30.maddesi gereği işbu dış denetim sözleşmesinin bir örneği, dış denetçinin seçimine ilişkin genel kurul kararının bir örneği ile birlikte Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilanı sağlanır.

Sözleşmenin tamamını talep etmeniz halinde aşağıdaki link üzerinden ödeme yapmanıza müteakip info@ozmconsultancy.com mail gönderirseniz size geri dönüş yapacağız.

 

Saygılarımızla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir