Teknoparklarda Seri Üretime Tabi Tutulan Ar-Ge Projelerinde KDV İstisnası-ÖZET BİLGİ

Teknoparklarda Seri Üretime Tabi Tutulan Ar-Ge Projelerinde KDV İstisnası hakkında şu önemli noktaları belirtebiliriz:

  1. Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknokentlerde faaliyet gösteren firmalar, yeni teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadırlar.
  2. Bu firmalar için sağlanan vergisel teşvikler ve destekler bulunmaktadır, bunlardan biri de yazılım teslimlerindeki KDV istisnasıdır.
  3. Ar-Ge projeleri başarıyla tamamlanıp pazarlanabilir hale geldiğinde seri üretim faaliyeti olarak kabul edilir.
  4. Teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen yazılımların KDV istisnası uygulanabilmesi için, belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir.
  5. İstisna kapsamındaki yazılımların bayilere veya farklı kişilere satışında KDV istisnası uygulanır, ancak bayiler tarafından yapılan satışlar genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.
  6. KDV istisnası, teknokentlerde üretilen yazılımların sadece gayrimaddi hakka isabet eden kısmına uygulanır.
  7. Bölgede faaliyette bulunulmayan bir dönemde yapılan yazılım satışlarında KDV istisnası uygulanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir