Kooperatiflerde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurulun görevleri Nelerdir?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul görevleri şu şekildedir:

Yönetim Kurulu Görevleri:

 1. Kooperatifin işlerini yürütmek ve yönetmek, kararlar almak.
 2. Genel kurul tarafından kabul edilen bütçe ve iş planlarına uygun hareket etmek.
 3. Kooperatifin defter ve kayıtlarını tutmak, hesapları düzenlemek ve raporlar hazırlamak.
 4. Üye kayıtlarını ve üyelerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.
 5. Genel kurul kararlarını uygulamak.
 6. Kooperatifin çalışanlarını işe almak, görevlendirmek ve gerekli hallerde işten çıkarmak.

Denetim Kurulu Görevleri:

 1. Yönetim kurulunun faaliyetlerini ve kararlarını denetlemek.
 2. Kooperatifin hesap ve işlemlerini incelemek, mali raporlarını kontrol etmek.
 3. Kooperatifin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek.
 4. Denetim raporlarını düzenlemek ve genel kurula sunmak.
 5. Gerekli gördüğü takdirde, genel kurulun toplanmasını talep etmek.

Genel Kurul Görevleri:

 1. Yönetim ve denetim kurulları üyelerini seçmek.
 2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını incelemek, değerlendirmek ve onaylamak.
 3. Kooperatifin yıllık bütçe ve iş planlarını kabul etmek.
 4. Kooperatifin bilanço ve gelir-gider tablolarını onaylamak.
 5. Kooperatifin tüzüğünde ve yasal düzenlemelerde öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
 6. Gerekli hallerde yönetim ve denetim kurulu üyelerini görevden almak veya yeniden seçmek.
 7. Kooperatifin tasfiyesine karar vermek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir