4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan hak düşürücü süreler

4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan hak düşürücü sürelerle ilgili maddeleri aşağıdaki tabloda listeleyebilirim:

Madde No Konu Hak Düşürücü Süre
5 İş sözleşmesi ile ilgili talepler 5 yıl
20 İşçi alacakları ve tazminatları 5 yıl
32 Fazla çalışma ücreti ile ilgili talepler 1 yıl
63 Kıdem tazminatı ile ilgili talepler 5 yıl
120 İşe iade ve tazminat talepleri (iş sözleşmesi feshi) 1 ay (başvuru süresi)
125 İşe iade ve tazminat talepleri (haklı nedenle fesih) 1 ay (başvuru süresi)

Bu tablo, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan hak düşürücü sürelerle ilgili maddeleri ve sürelerini göstermektedir. Tabloda yer alan süreler, işçinin haklarını kullanabilmesi için başvurması gereken zaman dilimlerini temsil etmektedir. Başvurular, bu süreler içinde yapılmadığı takdirde işçinin ilgili hakları düşer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir