Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı Kooperatifler

Bağlı Olunan Bakanlık Kooperatifin İsmi Çalışma Alanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Pancar Ekicileri Kooperatifleri – Toprak hazırlığı, ekim işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, korunması ve verimin artırılması.<br>- Ortaklarının yararlı bilgiler edinmesine yardımcı olma.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Kooperatifleri – Su ürünlerinin üretimi, işlenmesi, depolanması ve pazarlanması.<br>- Ortaklarının ihtiyacı olan av araç gereçlerini ve donatımlarını temin etme.
Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Kooperatifleri – Zirai sulama tesislerini kurarak tarımda verimin arttırılması.<br>- Su problemini çözme ve çiftçilerin kullanacağı su miktarını ve sırasını düzenleme.<br>- Sulama tesislerinin bakımını yapma.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri – Tarımsal üretimde kullanılmak üzere ortaklarına ucuz ve yeterli kredi sağlama.<br>- Küçük çiftçilere kredi sağlama ve diğer ihtiyaçlarını temin etme.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri – Bitkisel, hayvancılık ve ormancılık üretimini geliştirme.<br>- İhtiyaçların temin ve tedarik etme; ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olma.<br>- İş sahası temin etme ve ortakların ekonomik gücünü arttırma.<br>- El ve ev sanatları ile tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler alma.<br>- Gübre, tohum, yem, ilaç gibi girdilerin temin edilmesi ve kullanılacak oranlar konusunda yardımcı olma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir