Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Süreci

  1. Kurucular oluşturulur: Organize sanayi bölgesi kurulacak olan yerde, sanayi tesisleri açmak isteyen işletmeler ya da ticaret odaları, sanayi odaları, belediyeler, köyler ve ilgili kamu kurumları gibi kuruluşlar, organize sanayi bölgesi kurucuları olarak adlandırılır.
  2. Başvuru yapılır: Kurucular, organize sanayi bölgesi kurmak için İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi veya valiliklere başvuruda bulunurlar.
  3. Ön görüşme yapılır: Başvuru, kurulacak olan organize sanayi bölgesi alanının uygunluğu, bölgenin yararları ve işlevi gibi konuların incelenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından ön görüşme yapılır.
  4. Bölge seçilir: Başvuru sonrası uygun görülen alan, organize sanayi bölgesi olarak belirlenir.
  5. İmar planı hazırlanır: Organize sanayi bölgesi, hazırlanacak olan imar planı ile belirlenir. Bu plan, ilgili belediyeler ya da İl Özel İdare tarafından hazırlanır.
  6. Yatırımcılarla sözleşme yapılır: Kurucular, organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen işletmelerle sözleşme yaparlar. Bu sözleşmeler, organize sanayi bölgesinde yer tahsisi ve yatırım koşullarını belirler.
  7. Organize sanayi bölgesi yönetim planı hazırlanır: Organize sanayi bölgesi yönetim planı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu plan, bölgenin yönetim ve işleyişine ilişkin detayları belirler.
  8. Bölge tescil edilir: Organize sanayi bölgesi yönetim planı, ilgili kurumlara sunularak onaylanır. Onay sonrası organize sanayi bölgesi tescil edilir.
  9. Bölge yönetimi oluşturulur: Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu ve yöneticisi, bölgenin yönetiminden ve işleyişinden sorumludur.
  10. İşletmeler faaliyete geçer: Organize sanayi bölgesinde yer alan işletmeler, yatırım koşullarını yerine getirerek faaliyete başlarlar.

Organize sanayi bölgelerinin kuruluş süreci, yukarıdaki adımların tamamlanmasıyla sona erer. Organize sanayi bölgeleri, ülkemizde sanayi ve üretim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayan önemli kuruluşlardandır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir