Adım adım Organize Sanayi Bölgesi Kuruluşu

Adım Açıklama
1. Kurucular oluşturulur Sanayi tesisleri açmak isteyen işletmeler, ticaret odaları, sanayi odaları, belediyeler, köyler ve ilgili kamu kurumları gibi kuruluşlar organize sanayi bölgesi kurucuları olarak adlandırılır.
2. Başvuru yapılır Kurucular, organize sanayi bölgesi kurmak için İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi veya valiliklere başvuruda bulunurlar.
3. Ön görüşme yapılır Başvuru, kurulacak olan organize sanayi bölgesi alanının uygunluğu, bölgenin yararları ve işlevi gibi konuların incelenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından ön görüşme yapılır.
4. Bölge seçilir Başvuru sonrası uygun görülen alan, organize sanayi bölgesi olarak belirlenir.
5. İmar planı hazırlanır Organize sanayi bölgesi, hazırlanacak olan imar planı ile belirlenir. Bu plan, ilgili belediyeler ya da İl Özel İdare tarafından hazırlanır.
6. Yatırımcılarla sözleşme yapılır Kurucular, organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen işletmelerle sözleşme yaparlar. Bu sözleşmeler, organize sanayi bölgesinde yer tahsisi ve yatırım koşullarını belirler.
7. Organize sanayi bölgesi yönetim planı hazırlanır Organize sanayi bölgesi yönetim planı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Bu plan, bölgenin yönetim ve işleyişine ilişkin detayları belirler.
8. Bölge tescil edilir Organize sanayi bölgesi yönetim planı, ilgili kurumlara sunularak onaylanır. Onay sonrası organize sanayi bölgesi tescil edilir.
9. Bölge yönetimi oluşturulur Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu ve yöneticisi, bölgenin yönetiminden ve işleyişinden sorumludur.
10. İşletmeler faaliyete geçer Organize sanayi bölgesinde yer alan işletmeler, yatırım koşullarını yerine getirerek faaliyete başlarlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir