Kooperatiflerde Dış denetçinin yetkileri Nelerdir ?

Dış denetçinin yetkileri nelerdir ?

 Dış denetçi;

a) Kooperatif yönetim kurulundan ve bu kurulun bilgisi dâhilinde diğer kooperatif görevlilerinden, denetim için gerekli olan elektronik ortamdakiler dâhil olmak üzere bütün bilgilerin kendilerine verilmesini ve dayanak oluşturabilecek belgelerin sunulmasını isteme,

b) Kooperatif yönetim kurulunca düzenlenip onaylanan finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporunun gecikilmeksizin kendisine ibrazını talep etme,

c) Kooperatifin defterlerini, yazışmalarını, belgelerini, varlıklarını, yükümlülüklerini, kasasını, kıymetli evrakını ve envanterini inceleme,

ç) Kooperatifin yönetim kurulundan, denetim çerçevesinde gerekli imkânların sağlanmasını isteme,

d) Denetim çerçevesinde üçüncü kişilerden fiziki, elektronik veya başka bir ortamda bilgi isteme,

yetkilerine sahiptir.

(2) Dış denetçinin bu Yönetmelikte yer alan denetim yetkileri sınırlandırılamaz.

Dış denetçi, denetlenen kooperatif tarafından bu yetkilerin sınırlandırılması ya da haklı bir sebebin varlığı halinde, dış denetim sözleşmesini feshedebilir.

Sözleşmenin feshi yazılı ve gerekçeli olmak zorundadır.

One thought on “Kooperatiflerde Dış denetçinin yetkileri Nelerdir ?

  1. 80 li yıllarda kurulmuş bir yapı kooperatifi üyesiyim.benim bulunduğum blok 99 depreminde ağır hasar aldı ve belediye tarafından yıkıldı.2015 yılında diğer 3 blok da yönetim tarafından yıkılarak kat karşılığı mütahite verildi.mütahit kaba inşaat sonrası işi bıraktı .alması gereken dairelerin hepsinin kat irtifak tapularını aalarak 3.şahıslara satışlarını yaptı.koop.yönetimi mütahite bir müeyyide uygulamadığı gibi aralarındaki sözleşmeyi fes etti.şimdi inşaatı yapmak için yüklü tutarlar talep ediyor.genel kurulda karar alıyor.ödeme yapamayanlarıda üyelikten atmak için çalışıyor.böyle bir durumda nasıl bir yol izleyebilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir